Skrócona Instrukcja Montażu Zaworów Kulowych


Zasady ogólne

    • Zawory mogą być zamontowane na instalacji w dowolnej pozycji

 ale  zaleca się  montaż z trzpieniem jak najbardziej pionowo w górę.

    • Czynnik roboczy powinien być wolny od zanieczyszczeń stałych mogących uszkodzić powierzchnię kuli lub uszczelnienia głównego.

    • W przypadku stosowania zaworów w instalacji parowej należy zapobiec gromadzeniu się  kondensatu bezpośrednio przed zamkniętym zaworem. Można to osiągnąć poprzez odpowiednie poprowadzenie rurociągu parowego lub instalację kieszeni zbiorczej kondensatu wraz z zestawem odwadniającym.

    • Zawory 115G.../ 116G... z pełnym uszczelnieniem grafitowym dedykowane są do pracy z parą wyłącznie przegrzaną – suchą.


      Informacje i uwagi przed instalacją:


    • Rury muszą być wolne od naprężeń,

    • Rury muszą być wyczyszczone strumieniowo z brudu i zanieczyszczeń, które mogłyby uszkodzić kulę i uszczelnienia,

    • Zawór w montażu musi być ustawiony w pozycji otwartej. W przypadku zaworów wielodrożnych, otwór w kuli powinien być skierowany w stronę aktualnie montowanego przyłącza. Plastikowe osłony powinny być zdjęte w momencie instalacji.

    • Na czas dostawy i magazynowania kula zabezpieczona jest czystą wazeliną, która w razie potrzeby może być usunięta.

    • Zawór ma standardowo konstrukcyjną przestrzeń między korpusem a kulą. Należy zadbać, aby ta przestrzeń była czysta i drożna.

    • Powyższe zalecenia dotyczą także zaworów z siłownikami. W tym przypadku należy sprawdzić prawidłowość kierunku obrotu siłownika i podłączeń mediów sterujących.


       W przypadku gdy armatura narażona jest na zewnętrzne warunki atmosferyczne należy wykonać następujące czynności :

    • po montażu na instalacji wykonać zabezpieczenie powłoką antykorozyjną.

    • W zaworach zautomatyzowanych, sterowanie i osprzęt zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych.

W szczególności otwory wylotowe zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.  


Instalacja zaworów z gwintowanymi końcówkami

Do uszczelnienia na gwincie należy stosować konwencjonalne szczeliwa 

        takie jak taśma PTFE, pasta uszczelniająca itp.


Instalacja zaworów ze standardowymi końcówkami do spawania

NIE SPAWAĆ GAZOWO

NIE mocować klamry masy ( uziemienie ) do wrzeciona lub rękojeści zaworu 


a)  Zawory z uszczelnieniem głównym RPTFE

    • Ustawić zawór w pozycji otwartej.

    • Szczepić zawór z instalacją w czterech punktach z każdej strony.

    • Wymontować kompletny korpus i wyspawać końcówki na gotowo.

    • Zmontować zawór i sprawdzić poprawność działania


b)  Zawory z pełnym uszczelnieniem grafitowym G (115G... 216G...) oraz zawory z wydłużonymi końcówkami ( powyżej DN50 )

    • Ustawić zawór w pozycji otwartej.

    • Szczepić zawór z instalacją w czterech punktach z każdej strony.

    • Spawać elektrycznie końcówki na gotowo bez demontażu korpusu.


Instalacja zaworów kołnierzowych.

Do poprawnego montażu należy użyć odpowiednich śrub, nakrętek i uszczelek. Połączenie dociągać krzyżowo.